Aktivitetsdagar

Aktivitetsdagar


Två gånger om året – höst och vår – anordnas aktivitetsdagar i föreningen. Arbete för föreningens bästa varvas med fika och lunch som föreningen bjuder på. En tillställning med härlig stämning och många nya bekantskaper! Det finns att göra för alla olika kroppstyper
och kunskapsnivåer. Exempel på arbetsuppgifter: måla farthinder och parkeringsrutor, olja staket, städa och göra fint på gården, röja undan skräp från källargångar etc. Det blir lite olika program beroende på vad som behövs göras. Alla är välkomna att komma med förslag på projekt. Ju mer vi gör själva ju bättre ekonomi får föreningen och ju mer alla engagerar sig ju trevligare blir det för alla. Du är varmt välkommen!

Onsdagsträffar

Onsdagsträffar


En onsdag i månaden träffar du två medlemmar från styrelsen i föreningslokalen (Granvägen 17 i källaren).
Du ser att det är onsdagträff när skyltarna sätts upp i trappuppgångarna. Då är du välkommen med frågor och
förslag eller bara lite allmänt grannsnack. Om du behöver en ny brandvarnare är det ett bra tillfälle att hämta en
sådan. 

Renovering av tvättstugorna

Renoveringen av tvättstugan på Tallvägen är nu klar. Allt ska vara i full drift igen.

Brandsäkerhet

Här finns en brandsäkerhetsutbildning från Brandskyddsföreningen att ta del av. Klicka på länken nedan så får ni lära er mycket nyttigt om brandsläckare, brandvarnare mm. 

Parkeringsövervakning

Föreningen har avtal med Securitas för övervakning av parkeringar och innergård. Detta för att hålla gården fri från bilar och öka möjligheten för våra besökare att hitta en plats att parkera på.

 

Övervakningen syftar till att god ordning skall råda på parkeringsplatserna så att inga fordon står uppställda i strid med gällande parkeringsbestämmelser.

För fordon som står uppställda i strid med gällande parkeringsbestämmelser och som påträffas av Securitas parkringvakter utfärdas en kontrollavgift vid varje tillfälle motsvarande Varbergs Kommuns taxor Securitas svarar för juridisk uppföljning av utfärdade kontrollavgifter.

Extra information