Händer i föreningen under våren 2017

Extra föreningsstämma. 

Den 29/5 håller vi ett extra medlemsmöte kl 18:00. Det är ett kort möte, ca 30 minuter med endast en punkt på dagordningen. Antagande av de nya stadgarna som vi fattade det första av två beslut om på det senaste årsmötet.
Styrelsen kommer när beslutet fattats informera om förändring i styrelsens sammansättning.
Granvägen 17 kl 18:00-18:30. Varmt  välkommen! 

Aktivitetsdag våren 2017.

Vårens aktivitetsdag blir den 13/5
Start kl 9 i föreningslokalen. Arbete för föreningens bästa varvas med fika och lunch som föreningen bjuder på. En tillställning med härlig stämning och många nya bekantskaper! Det finns att göra för alla olika kroppstyper och kunskapsnivåer.
Du är varmt välkommen! 

Rabatter längs Tallvägens västra fasad och längs Granvägen 17-21 östra fasad.

Här kommer Riksbyggen driva projekt att dränera och anlägga nya fina rabatter. Anläggningsfirmorna är mycket uppbokade så vi tvingas tyvärr dras med de tråkiga rabatterna tills efter semestrarna. Vänd blicken åt annat håll tills arbetet är klart. Det finns mycket fint att titta på på andra håll på vårt område.
Det är viktigt att vi inte bygger in fukt i våra källarväggar så att hoppa över dräneringen och bara anlägga nya fina rabatter vore mycket oklokt. Informationsskyltar kommer  sättas upp av Riksbyggen.

Årets julgran 2017

Den fina lilla julgranen mellan Granvägen och Tallvägen har rötter. Det finns några goda tankar med detta val av gran. Vi kommer kunna forma den allteftersom den blir större, vi slipper köpa ny varje år och vi kan prova ut var den bästa platsen är för den står den i kruka. Finns även en större tanke mer som symbol för vår förening. Inget slit och släng utan ett långsiktigt tänk bakom allt vi gör. Granen kommer planteras ut och ljussättas i många år framöver.

Asbestsanering klar.
 
Asbestsanering med efterföljande  återisolering av rör är godkänd och klar. Väldigt skönt att få detta elände till byggnadsmaterial sanerat. 
 
Sophantering.
 
Fungerar mycket bra. En vädjan och påminnelse om att riva sönder de pappersförpacknigar som läggs i återvinningshusen. Då tar pappersförpacknigarna betydligt mindre plats och kärlen blir inte överfyllda.

Extra cykelförråd finns sedan i höstas i Garage 28 i kallgaragelängan längst i norr. Din lägenhetsnycklar passar dit.
Har du en cykel som inte används så ofta ställer du den i detta förråd för att ge plats åt de cyklar som används mer frekvent. Vinterförvara gärna din cykel i Garage 28 så blir det enklare vid snöhantering och bättre plats i de cykelförråd som finns i källarna i alla husen.

Spolplattan är tillgänglig för alla bostadsrättshavare, inte bara de som har garage. Lägenhetsnyckeln passar!

Fler boendeparkeringar.
 
Fem extra boendeparkeringar kommer anläggas i anslutning till kallgaragen. Vi är i stort behov av dessa då några boende inte får egna parkeringsplatser  Detta beror i sin tur på att några av oss hyr fler platser än vi äger bilar. Hyr du en plats som du handen på hjärtat inte är i behov av så säg gärna upp den så blir någon annan i föreningen väldigt glad och slipper stå längs gatan. Olyckligt att många platser står tomma samtidigt som flera boende jagas runt längs Granvägen. 

Det goda samarbetet med Riksbyggen fortsätter. Vi köper Fastighetsskötsel av dem sedan årsskiftet 2015-2016, Teknisk förvaltning sedan 1/4 2016 och Ekonomisk förvaltning sedan 1/7 2016. Prata gärna med oss i styrelsen när du har förbättringsförslag eller vill framföra eller fråga annat. Kom gärna till våra Träffa-styrelsen-kvällar och träffa oss. Se nedan!

Träffa-styrelsen-kvällar har nu varit igång sedan i höstas. Mycket uppskattat och välbesökt vilket är roligt tycker vi i styrelsen.  Varannan onsdag (jämna veckor) besätter vi i styrelsen styrelserummet på Granvägen 17 mellan 19-20 parvis. Kom dit och drick en kopp kaffe och prata med oss. Vi kommer inte kunna lösa allt där och då men vi kommer lyssna och beskriva hur vi arbetar och vad vi arbetar för i styrelsen. Anslag sätts upp  på entrédörrarnas sidoljus några dagar före aktuell onsdag för att påminna dig.

Varning!
 
Farthinder har köpts in och kommer läggas ut på strategiska platser på vårt område. Om du verkligen måste köra in på gården så kör mycket försiktigt. Många vårglada barn i området. Var rädd om dem!
 
Hundar.
 
En påminnelse också om att inte rasta hundarna på innergårdarna. En "olycka" kan hända såklart men försök att hålla våra innergårdar fria från kiss och bajs. 

Vänligen
Fredrik Nordenadler
ordförande Brf Lavetten Varberg 

Nyheter November 2016

Molokbehållarna -vårt nya sophanteringssystem
Inom kort kommer mer information kring vårt nya sophanteringssystem till var och en. Alla kommer få ett startpaket hemlevererat tillsammans med informationen från oss i styrelsen

Plantering längs huset på Tallvägen
De stora gröna växterna har sågats ner. Rötterna kommer grävas upp till våren och rabatterna kommer därefter att göras fina med låga perenna växter som inte förstör huset.

Årets julgran 2016
Den fina lilla granen mellan Granvägen och Tallvägen har rötter. Det finns några goda tankar med detta. Vi kommer kunna forma den allteftersom den blir större, vi slipper köpa ny varje år och vi kan prova ut var den bästa platsen är för i år står den i kruka. Finns även en större tanke mer som symbol för vår förening. Inget slit och släng utan ett långsiktigt tänk bakom allt vi gör. 

Händer i föreningen hösten 2016

Årsstämma för verksamhetsåret 2015-07-01--2016-06-30 kommer hållas tisdagen den 29/11 kl 19:00 i samlingslokalen på Granvägen 17. Separata kallelser kommer lämnas ut i alla boendes brevlådor i god tid före årsstämman. Årsredovisningen för verksamhetsåret kommer hållas tillgänglig här på lavetten.se enligt tider som anges i våra stadgar. 
Varmt välkommen till årsstämman!
 
Asbestsanering i samtliga källare påbörjades 5 september och fortsätter under hela oktober, möjligen någon vecka längre. Det är rörledningar det handlar om.  Asbestsanering kommer ske mellan 06:45-17:00 och då kommer den källarsektion som saneras vara avspärrad men ändå tillgänglig enligt överenskommelse du kan göra med arbetsledaren på plats. Se infobladet du fick brevlådan hurvida du behöver lämna nyckel till ditt förråd eller ej. Arbetet utförs av saneringsföretaget Corvara. 
Direkt efter att saneringsarbetet är avslutat kommer återisolering av rör att utföras. Då kommer nycklar till förråden behövas samlas in igen. Nytt utskick kommer göras med relevant information om detta arbete.
Nyckelhanteringen har fungerat MYCKET smidigt. Samarbetar vi så 
här bra hålls kostnaderna nere och vi får mycket gjort. Stort tack till berörda bostadsrättshavare!
 
Ny modern sophantering kommer införas under hösten. Två nya fina återvinningshus för pappersförpackningar och tidningar står nu på plats och ersätter insamlingarna i källarna. Ett hus står mellan Granvägen 17 och Tallvägen 10 och ett hus står utanför Granvägen 3. Lägenhetsnyckel passar i låsen!
Vecka 43 kommer arbetet påbörjas att installera de fyra Molok-behållarna som kommer ersätta dagens sopnedkast som kommer att stängas. De nya behållarna kommer grävas ner på två väl iordningställda platser, en plats är utanför Granvägen 19 och den andra platsen är på gaveln Granvägen 1.  Det kommer finnas två behållare på varje plats, en större för hushållsavfall och en något mindre för återvinning av komposterbart avfall. batteriinsamling kommer även finnas vid Molok-behållarna. Se www.molok.se 
 
Cykelförråd finns i Garage 28 i kallgaraget. Allas lägenhetsnycklar passar!
De som har cyklar som inte används så ofta ställer dem i detta förråd för att ge plats åt de cyklar som används mer frekvent. Vinterförvara gärna din cykel i Garage 28 så blir det enklare vid snöhantering i vinter.
 
Spolplattan är tillgänglig för alla bostadsrättshavare, inte bara de som har garage.
 
Samarbetet med Riksbyggen fortsätter. Vi köper Fastighetsskötsel av dem sedan årsskiftet 2015-2016, Teknisk förvaltning sedan 1/4 och Ekonomisk förvaltning sedan 1/7. Prata gärna med oss i styrelsen när du har förbättringsförslag eller vill framföra eller fråga annat. Kom gärna till våra Träffa-styrelsen-kvällar och träffa oss. Se nedan!
 
Träffa-styrelsen-kvällar har nu påbörjats. Varannan onsdag (jämna veckor) kommer vi i styrelsen parvis besätta styrelserummet på Granvägen 17 mellan 19-20. Kom dit och drick en kopp kaffe och prata med oss. Vi kommer inte kunna lösa allt där och då men vi kommer lyssna och beskriva hur vi arbetar och vad vi arbetar för i styrelsen. Anslag sätts upp  på entrédörrarnas sidoljus några dagar före aktuell onsdag för att påminna dig. 

Aktivitetsdag 24/9 2016

Styrelsen skulle vilja tacka alla som deltog i höstens aktivitetsdag, det städades och grejjades på många håll. Vi hade en trevlig dag tillsammans. Vi ses igen till våren.

20160924 104234

20160924 104300

20160924 120052

20160924 120214

Brandsäkerhet - NY

Här finns en brandsäkerhetsutbildning från Brandskyddsföreningen att ta del av. Klicka på länken nedan så får ni lära er mycket nyttigt om brandsläckare, brandvarnare mm. 

Fler artiklar...

  1. Samlingslokal

Extra information