Händer i föreningen under våren 2017

Extra föreningsstämma. 

Den 29/5 håller vi ett extra medlemsmöte kl 18:00. Det är ett kort möte, ca 30 minuter med endast en punkt på dagordningen. Antagande av de nya stadgarna som vi fattade det första av två beslut om på det senaste årsmötet.
Styrelsen kommer när beslutet fattats informera om förändring i styrelsens sammansättning.
Granvägen 17 kl 18:00-18:30. Varmt  välkommen! 

Aktivitetsdag våren 2017.

Vårens aktivitetsdag blir den 13/5
Start kl 9 i föreningslokalen. Arbete för föreningens bästa varvas med fika och lunch som föreningen bjuder på. En tillställning med härlig stämning och många nya bekantskaper! Det finns att göra för alla olika kroppstyper och kunskapsnivåer.
Du är varmt välkommen! 

Rabatter längs Tallvägens västra fasad och längs Granvägen 17-21 östra fasad.

Här kommer Riksbyggen driva projekt att dränera och anlägga nya fina rabatter. Anläggningsfirmorna är mycket uppbokade så vi tvingas tyvärr dras med de tråkiga rabatterna tills efter semestrarna. Vänd blicken åt annat håll tills arbetet är klart. Det finns mycket fint att titta på på andra håll på vårt område.
Det är viktigt att vi inte bygger in fukt i våra källarväggar så att hoppa över dräneringen och bara anlägga nya fina rabatter vore mycket oklokt. Informationsskyltar kommer  sättas upp av Riksbyggen.

Årets julgran 2017

Den fina lilla julgranen mellan Granvägen och Tallvägen har rötter. Det finns några goda tankar med detta val av gran. Vi kommer kunna forma den allteftersom den blir större, vi slipper köpa ny varje år och vi kan prova ut var den bästa platsen är för den står den i kruka. Finns även en större tanke mer som symbol för vår förening. Inget slit och släng utan ett långsiktigt tänk bakom allt vi gör. Granen kommer planteras ut och ljussättas i många år framöver.

Asbestsanering klar.
 
Asbestsanering med efterföljande  återisolering av rör är godkänd och klar. Väldigt skönt att få detta elände till byggnadsmaterial sanerat. 
 
Sophantering.
 
Fungerar mycket bra. En vädjan och påminnelse om att riva sönder de pappersförpacknigar som läggs i återvinningshusen. Då tar pappersförpacknigarna betydligt mindre plats och kärlen blir inte överfyllda.

Extra cykelförråd finns sedan i höstas i Garage 28 i kallgaragelängan längst i norr. Din lägenhetsnycklar passar dit.
Har du en cykel som inte används så ofta ställer du den i detta förråd för att ge plats åt de cyklar som används mer frekvent. Vinterförvara gärna din cykel i Garage 28 så blir det enklare vid snöhantering och bättre plats i de cykelförråd som finns i källarna i alla husen.

Spolplattan är tillgänglig för alla bostadsrättshavare, inte bara de som har garage. Lägenhetsnyckeln passar!

Fler boendeparkeringar.
 
Fem extra boendeparkeringar kommer anläggas i anslutning till kallgaragen. Vi är i stort behov av dessa då några boende inte får egna parkeringsplatser  Detta beror i sin tur på att några av oss hyr fler platser än vi äger bilar. Hyr du en plats som du handen på hjärtat inte är i behov av så säg gärna upp den så blir någon annan i föreningen väldigt glad och slipper stå längs gatan. Olyckligt att många platser står tomma samtidigt som flera boende jagas runt längs Granvägen. 

Det goda samarbetet med Riksbyggen fortsätter. Vi köper Fastighetsskötsel av dem sedan årsskiftet 2015-2016, Teknisk förvaltning sedan 1/4 2016 och Ekonomisk förvaltning sedan 1/7 2016. Prata gärna med oss i styrelsen när du har förbättringsförslag eller vill framföra eller fråga annat. Kom gärna till våra Träffa-styrelsen-kvällar och träffa oss. Se nedan!

Träffa-styrelsen-kvällar har nu varit igång sedan i höstas. Mycket uppskattat och välbesökt vilket är roligt tycker vi i styrelsen.  Varannan onsdag (jämna veckor) besätter vi i styrelsen styrelserummet på Granvägen 17 mellan 19-20 parvis. Kom dit och drick en kopp kaffe och prata med oss. Vi kommer inte kunna lösa allt där och då men vi kommer lyssna och beskriva hur vi arbetar och vad vi arbetar för i styrelsen. Anslag sätts upp  på entrédörrarnas sidoljus några dagar före aktuell onsdag för att påminna dig.

Varning!
 
Farthinder har köpts in och kommer läggas ut på strategiska platser på vårt område. Om du verkligen måste köra in på gården så kör mycket försiktigt. Många vårglada barn i området. Var rädd om dem!
 
Hundar.
 
En påminnelse också om att inte rasta hundarna på innergårdarna. En "olycka" kan hända såklart men försök att hålla våra innergårdar fria från kiss och bajs. 

Vänligen
Fredrik Nordenadler
ordförande Brf Lavetten Varberg 

Extra information