Händer i föreningen hösten 2016

Årsstämma för verksamhetsåret 2015-07-01--2016-06-30 kommer hållas tisdagen den 29/11 kl 19:00 i samlingslokalen på Granvägen 17. Separata kallelser kommer lämnas ut i alla boendes brevlådor i god tid före årsstämman. Årsredovisningen för verksamhetsåret kommer hållas tillgänglig här på lavetten.se enligt tider som anges i våra stadgar. 
Varmt välkommen till årsstämman!
 
Asbestsanering i samtliga källare påbörjades 5 september och fortsätter under hela oktober, möjligen någon vecka längre. Det är rörledningar det handlar om.  Asbestsanering kommer ske mellan 06:45-17:00 och då kommer den källarsektion som saneras vara avspärrad men ändå tillgänglig enligt överenskommelse du kan göra med arbetsledaren på plats. Se infobladet du fick brevlådan hurvida du behöver lämna nyckel till ditt förråd eller ej. Arbetet utförs av saneringsföretaget Corvara. 
Direkt efter att saneringsarbetet är avslutat kommer återisolering av rör att utföras. Då kommer nycklar till förråden behövas samlas in igen. Nytt utskick kommer göras med relevant information om detta arbete.
Nyckelhanteringen har fungerat MYCKET smidigt. Samarbetar vi så 
här bra hålls kostnaderna nere och vi får mycket gjort. Stort tack till berörda bostadsrättshavare!
 
Ny modern sophantering kommer införas under hösten. Två nya fina återvinningshus för pappersförpackningar och tidningar står nu på plats och ersätter insamlingarna i källarna. Ett hus står mellan Granvägen 17 och Tallvägen 10 och ett hus står utanför Granvägen 3. Lägenhetsnyckel passar i låsen!
Vecka 43 kommer arbetet påbörjas att installera de fyra Molok-behållarna som kommer ersätta dagens sopnedkast som kommer att stängas. De nya behållarna kommer grävas ner på två väl iordningställda platser, en plats är utanför Granvägen 19 och den andra platsen är på gaveln Granvägen 1.  Det kommer finnas två behållare på varje plats, en större för hushållsavfall och en något mindre för återvinning av komposterbart avfall. batteriinsamling kommer även finnas vid Molok-behållarna. Se www.molok.se 
 
Cykelförråd finns i Garage 28 i kallgaraget. Allas lägenhetsnycklar passar!
De som har cyklar som inte används så ofta ställer dem i detta förråd för att ge plats åt de cyklar som används mer frekvent. Vinterförvara gärna din cykel i Garage 28 så blir det enklare vid snöhantering i vinter.
 
Spolplattan är tillgänglig för alla bostadsrättshavare, inte bara de som har garage.
 
Samarbetet med Riksbyggen fortsätter. Vi köper Fastighetsskötsel av dem sedan årsskiftet 2015-2016, Teknisk förvaltning sedan 1/4 och Ekonomisk förvaltning sedan 1/7. Prata gärna med oss i styrelsen när du har förbättringsförslag eller vill framföra eller fråga annat. Kom gärna till våra Träffa-styrelsen-kvällar och träffa oss. Se nedan!
 
Träffa-styrelsen-kvällar har nu påbörjats. Varannan onsdag (jämna veckor) kommer vi i styrelsen parvis besätta styrelserummet på Granvägen 17 mellan 19-20. Kom dit och drick en kopp kaffe och prata med oss. Vi kommer inte kunna lösa allt där och då men vi kommer lyssna och beskriva hur vi arbetar och vad vi arbetar för i styrelsen. Anslag sätts upp  på entrédörrarnas sidoljus några dagar före aktuell onsdag för att påminna dig. 

Extra information