OVK & Radon

Arbetet med obligatorisk ventilationkontroll (OVK) är färdigt och alla lägenheter är godkända.

Arbetet med radonsanering är klart. Samtliga lägenheter har nu radonvärden under gällande gränsvärde.

Under hösten 2016 pågår ett stort arbete med att sanera asbest från rörledningar i korridorer och förråd i källarna. Klart och återisolerat i början på december. 

Viktigt att tänka på:
- Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkten till ventilationen, endast kolfilterfläktar är godkända. 
- Det är inte tillåtet att koppla på någon slags fläkt i ventilationen, tex i badrum. 

- Vissa lägeheter har fått nya ventilationskanaler. Dessa får inte stängas eller sättas igen.

 

Information från Socialstyrelsens Hemsida om Radon. http://www.socialstyrelsen.se

Radon i inomhusluft
"Enligt miljöbalken ansvarar fastighetsägaren för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Radon inomhus är ett exempel på en sådan hälsoskyddsfråga som kan innebära en olägenhet för människors hälsa."

Mer info hittar ni på (sökord OVK, Självdrag, Radon)
http://www.markomiljo.se
http://www.boverket.se
http://www.socialstyrelsen.se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radon

Extra information